previous arrow
next arrow
Slider

Koue Bokkeveld Opleidingsentrum

Landbou opleiding en menslike ontwikkeling

Opkomende kursusse

B2. KID - Vermengde Leer

2021-08-11 8:30 am

Ons vermengde leer kommunikasie kursus is gedeeltelik op e-leer en gedeeltelik in direkte kontak met die fasiliteerder.

Die kursus is ‘n bousteen van menige bestuurder se metode om mense te hanteer en het oor 30 jaar sy waarde deeglik bewys. Die kursus evalueer jou natuurlike styl (die Piet Schoerie rollespel). Jy leer ook o.a. die vaardighede hoe mense positief bestuur kan word.

D1. Toesighouer Kwaliteit

2021-06-24 8:30 am

Oor die twee dae gaan jy geleer en gewys word hoe om jou spanlede se werkskwaliteit produktiwiteit en die moreel van die span suksesvol te bestuur. Hoe om Kwaliteit-, Produktiwiteit- en Moreel doelwitte te stel. Hoe om die doelwitte se kommunikeer aan elke lid van die span. Hoe om elkeen van die doelwitte te meet. Hoe om doeltreffende rekords te hou. Hoe om regstellings te doen wanneer afwykings plaasvind.

2021-06-15 8:30 am

Onderwerpe in program:

Drywers vir winsgewendheid uit Frudata vir kernvrugte. Inkomste verskille by verskillende appel variteite. Vruggrootte vs. kleur vs. tonne. Drywers wat klas 1 aan boomtonne kan verbeter. Hantering van vrugte. Plaasbesoek op Nooitgedacht. Kyk na stappe wat gedoen word om boorde meer winsgewend te maak.

 

2021-06-28 8:30 am

Hierdie kursus het die doel om plaas- en produksie-bestuurders te vergewis oor die teorie en uitvoering van onkruid bestuur op groente lande en in vrugte boorde. Die kursus dek die volgende toerie : n Oorsig oor onkruid bestuur; die algemene en chemiese klasifikasie van onkruiddoders; die eienskappe en werking van onkruiddoders; weerstandsbestuur; posisionering van onkruiddoders; algemene riglyne en strategiee vir die gebruik van onkruiddoders; moeilik beheerbare onkruide; Kalibrasie en toediening van onkruid spuite.

2021-06-25 8:30 am

Hierdie is ‘n baie praktiese dagkursus aangebied deur iemand wat presies weet wat op ‘n plaas verkeerd loop!  Dit gaan baie sterk fokus op die regte hantering van die spuitpomp en die voorkoming van probleme.