Inligting

Leerlingskap in Plant Produksie NQF 1

Doel:

Om studente basiese produksie kennis en agtergrond te gee. Uit-en-uit landbou kennis –geen toesighouer inhoud nie.  Vrugte of groente.

Moeilikheidsgraad:

std 7  ( graad 9)

Taal:

Afrikaans of Xhosa (Sotho slegs wat een van Afrikaans, Engels of Xhosa goed kan skryf)

Tydsduur:

1 aand per week , 10 werksdae, en paar Saterdae

Tipe kontrakte:

Permanente mense. Indien daar tydelike mense betrokke is, spesifiseer baie duidelik

Vereistes:

Student MOET reeds graad 9 (standerd 7) geslaag het

Leerlingskap in Plant Produksie NQF 4

Doel:

Om student wat reeds oor die basiese kennis beskik verder toe te rus vir die werksplek. Dit is gemik op Senior Toesighouers en toekomstige Junior Produksiebestuurders (Vrugte of Groente)

Moeilikheidsgraad:

std 10 (graad 12)

Taal:

Afrikaans of Engels

Tydsduur:

18 maande

Prys:

Indien AgriSETA Borg – ± R29292

Lokale:

Afwisselend op Ceres  of  KBV

Tydsindeling:

1 aand per week ,  ten minste 10 werksdae per jaar,  skoolvakansie week en paar Saterdae

Tipe kontrakte:

Permanente mense. Indien daar tydelike mense betrokke is, spesifiseer baie duidelik

Vereistes:

Student MOET reeds graad 9 (standerd 7) geslaag het

Aanbieders:

Koue Bokkeveld Opleidingsentrum en Boland Kollege