Ontmoet die span

Ons toegewyde en bekwame span staan gereed om elke kliënt te help. 

Carmen Roberts

Uitvoerende Hoof.
Algemene bestuur van Opleidingsentrum.
Primêre skakeling met belangegroepe: Lede/Kliënte, SETA, Aanbieders.
Bestuur WSP- & ATR-proses.
Bestuur van jaarprogram.
Plaasbesoeke.

Winnie van Zyl

Stuur maandeliks fakture en state uit aan kliënte.
Pos bankstate.
Hanteer kleinkas.
Salarisse/verlof.
SARS – BTW en EMP201.
Doen begroting.
AgriSETA fakture en navrae.

Jacob Coetzee

Leerlingskapbestuurder en koördineerder van landbou-departement.
Verantwoordelik vir alle landbouleerlingskappe wat aangebied word: Dit behels onder andere alle logistiek betreffende landbouleerlingskappe, opstel van Afrikaanse roosters, skakeling met plase, skakeling met AgriSETA en assessering van leerders se werk.
Aanbieding van klasse, reël van leerlingskappe se opvoedkundige uitstappies.
Bied self kortkursusse aan soos Persoonlike Finansies.
Opstel van leerdermateriaal vir landbouleerlingskappe.

Edna Nigrini

Bestuur PROCARE-dienste.
Bestuur AET-projekte.
Bestuur musiekprojek.
Bestuursdag.
Leiersdae.
Witzenberg Prestige Landboutoekennings.
Administrasie, NPO-verslae, befondsing, begrotings.
Netwerk met hulpbronne.
Verleen hulp aan maatskappy waar nodig.

Ané Marais

Koördineerder van Admin-afdeling.
Opstel en implementeer van jaarprogram.
Kommunikasie met aanbieders rakende kursusse en uitdagings.
Bestuur opleidingsinskrywings.
Koördineer WSP-en ATR-proses.
Verleen hulp met admin aan Landbou afdeling.
Bemarkingsbesoeke aan lede.
AgriSETA en ander fondse.

Landi Kahlmeyer

Reëlings rondom GOB-projekte.
Kontakpersoon met GOB’s en aksiekomitee.
Gemeenskap/komitee plaasbesoeke.
Kontak met hulpbronne en ander instansies.

Danelle Titus

Beman ontvangs.
Lokaal- en ete-besprekings.
E-Leer koördineerder met Cyrillene wat assissteer.
Sertifikate: maak, druk, verpak en uitstuur.
Musiekprojek: Administratiewe beampte en Kitaar-fasiliteerder.

Mvumelo Joseph Moqiti

Opleiding van NQF 1 Xhosa-sprekende leerders.    
Vertaling van opleidingsmateriaal en GOB-skrywes en briewe.                  
Verleen hulp met administrasie van landbouleerlingskappe.   
Bywoon en aanbied van Ubuntu-kampe.
Verleen hulp by gemeenskapsontwikkeling afdeling.
Reël die sokker in die streek en skakel met plase oor reëlings.

Euria Cloete

Hanteer kortkursus-navrae en besprekings.
Opstel van databasis en Pastel.
Maak van Eurogap-briewe.
Hanteer vurkhyser-inskrywings en -navrae.
Ontvang van studente, en seker maak dat studente in klasse is.

Phillip Masemola

Verseker dat die LMS op datum is.                     
Liasseer landboustudente se voltooide werk.               
Bied klasse aan by landbouleerlingskappe. 
Nasien van student vraestelle.                         
Help by gemeenskapsontwikkeling soos benodig soos kampe, spanbou, leiersdae ens. 
Vertaling van lesingsmateriaal en tolk van klasse vanaf Afrikaans & Engels na Sotho.

Michelle le Roux

Skryf van maandelikse nuusbriewe.
Skryf van jaarverslag, herfsbrief en lentebrief.
Bemarking van sentrum.
Befondsingsaansoeke.
Bestuur van webwerf.
Verleen hulp met admin.