Oktober 2020_Koue Bokkeveld Opleidingsentrum_Nuusbrief

*|MC:SUBJECT|*
KOUE BOKKEVELD OPLEIDINGSENTRUM

ONTMOET DIE SPAN

Ons toegewyde en bekwame span staan gereed om elke klient te help. 

Carmen Roberts

Algemene bestuur van Opleidingsentrum.
Primêre skakeling met belangegroepe: Lede/Kliënte, SETA, Aanbieders.
Koördineerder van Admin-afdeling.
Bestuur WSP- & ATR-proses.
Opstel en implementering van jaarprogram.
Plaasbesoeke.

 

Jacob Coetzee

Leerlingskapbestuurder en koördineerder van landbou-departement.
Verantwoordelik vir alle landbouleerlingskappe wat aangebied word: Dit behels onder andere alle logistiek betreffende landbouleerlingskappe, opstel van Afrikaanse roosters, skakeling met plase, skakeling met AgriSETA en assessering van leerders se werk.
Aanbieding van klasse, reël van leerlingskappe se opvoedkundige uitstappies.
Bied self kortkursusse aan soos Persoonlike Finansies.
Opstel van leerdermateriaal vir landbouleerlingskappe.

Edna Nigrini

NPO bestuurder en oördineerder van GOB-departement.
Kontroleer en monitor alle GOB-projekte.
Jeugontwikkelingsprogramme.
Plaasbesoeke met bestuur.
GOB brief.
Bestuur PROCARE-dienste.
Bestuur AET-projekte.
Bestuur musiekprojek.
Bestuursdag.
Leiersdae.
Witzenberg Prestige Landboutoekennings.
Administrasie, NPO-verslae, befondsing, begrotings.
Netwerk met hulpbronne.
Verleen hulp aan maatskappy waar nodig.

Landi Kahlmeyer

Reëlings rondom GOB-projekte.
Kontakpersoon met GOB’s en aksiekomitee.
Gemeenskap/komitee plaasbesoeke.
Kontak met hulpbronne en ander instansies.

Cyrillene du Plessis

Help finansies-afdeling met Pastel.
Help admin-afdeling met Globalgap briewe.
Help admin-afdeling met E-leer en scan van sertifikate.
Opstel van siftingsproses.
Opstel van evalueringsvrae & verslag doen.

Danelle Titus

Beman ontvangs.
Lokaal- en ete-besprekings.
E-Leer koördineerder met Cyrillene wat assissteer.
Sertifikate: Maak, print, verpak en uitstuur.
Musiekprojek: Administratiewe Beampte en Kitaar-fasiliteerder.

 

Ayanda Jack

Verantwoordelik vir die aanbied van landbouleerlingskappe vir Xhosa-studente.
Stel hulle jaarprogramme op en assesseer leerders se werk.
Doen vertalings van kursusse en tree soms op as tolk in die klasse vir aanbieders.
Help ook by die Xhosa-gemeenskapontwikkelings kant.
Bied self kortkususse aan soos Voedselhigiëne, Persoonlike Finansies vir Xhosa-sprekende werkers.
Reël die sokker in die streek en skakel met plase oor reëlings.
Reël ook Xhosa kampe.
 

Luyolo (Tshoks) Tshokotsha

Verantwoordelik vir die aanbied van landbouleerlingskappe vir Xhosa-studente.
Stel jaarprogramme op en merk leerders se werk.
Doen vertalings van kursusse en tree soms op as tolk in die klasse vir aanbieders.
Is verantwoordelik vir die administrasie van student se leêrs wat insluit liassering.
Help met die opstel van AgriSETA-verslae oor leerders se werk.
Bied ook kortkursusse aan o.a. Departement van Landbou: Wes-Kaap.

Michelle le Roux

Assisteer die Uitvoerende Hoof.
Skakel met aanbieders.
Opstel van jaarprogram.
Gehalte-kontrole.
Bemarking van sentrum.
Befondsings-aansoeke.
Bestuur die webwerf.
Bemarkingsbesoeke aan lede.

Euria Cloete

Hanteer kortkursus-navrae en besprekings.
Opstel van databasis en Pastel.
Maak van Eurogap-briewe.
Hanteer vurkhyser-inskrywings en -navrae.
Ontvang van studente, en seker maak dat studente in klasse is.
 

Winnie van Zyl

Stuur maandeliks fakture en state uit aan kliënte.
Pos bankstate.
Hanteer kleinkas.
Salarisse/verlof.
SARS – BTW en EMP201.
Doen begroting.
AgriSETA fakture en navrae.

JEUGDAG IN FOTOS

Ons Jeugdag op 27 Oktober 2020 by die VG Kerk se saal is deur 179 jongmense bygewoon. Howbill en Bronaar se jeug het die Jerusalema-danskompetisie gewen en CHAIN het 'n aanbieding met hul honde kon doen.

Daar is ook gesels oor die sosiale en emosionele impak wat die Covid-19 pandemie en die grendeltyd op die gemeenskap se kinders gehad het.

BESTUURSDAG 'N REUSE SUKSES

Op die 29ste Oktober 2020 het die sentrum weer die gewilde Bestuursdag aangebied. Ses uitstekende sprekers het met die bestuurslede kom gesels oor hoe landbou in 2030 daar gaan uitsien.

KORTLIKS


  • KURSUSSE WAT STEEDS PLEK OOP HET:
    • Vrugte Produksiebestuur-velddag│ 19 November 2020 │Op dié dag besoek ons boorde om opleistelsels, groeiwyses van kultivars, boomvorming en manipulasie-tegnieke, die effek van plantdigtheid, onderstamme, snoeitegnieke, entwerk en ander verbouings-tegnieke te besigtig. Hierdie kursus is gemik op bestuurders, assistente en senior voormanne en kos R515 per student.
    • Groente landloop │4 Desember 2020 │Hierdie kursus het die doel om studente buite na die werklikheid van ander plase te neem en prakties na goeie praktyke saam met ‘n kenner te kyk. Die koste beloop R395 per student.
    • Besoek en bespreek │ 10 Desember 2020 │ Hierdie geleentheid is nie soseer 'n kursus nie, eerder 'n besprekingsessie o.l.v. `n fasiliteerder. Die sessie handel spesifiek oor drapeernette en deklae. Die sessie is gemik op senior vrugte-bestuurders en sal hoogstens drie ure duur wat `n lesing, bespreking en 'n besoek aan 'n perseel insluit. Dit kos R350 per student.
  • NASORGDIENSTE, -HULP, -ONDERSTEUNING
    • Ons besef nasorgsentrums gaan nou nog meer van ’n noodsaaklikheid as ooit vantevore wees. Die leerders gaan ekstra ondersteuning nodig hê. Dit gaan veral baie selfdissipline van die leerders verg om hulle skooljaar te voltooi. Landi kan help met die motivering van die leerders, aanbied van programme, ekstra hulp en ondersteuning. Sy is een middag per week beskikbaar indien ’n plaas wil inkoop vir nasorgdienste. Kontak asb. vir Edna om meer uit te vind en julle spesifieke behoeftes te bespreek.
BESOEK ONS WEBBLAD VIR OPLEIDINGSGELEENTHEDE
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*