Mei 2022_Koue Bokkeveld Opleidingsentrum_Nuusbrief

*|MC:SUBJECT|*
KOUE BOKKEVELD OPLEIDINGSENTRUM
‘N KLEURVOLLE MAAND
Boeiend. Aangrypend. Kleurvol. Hierdie is die woorde wat vir ons uitstaan van Mei maand. Soos elke mooi kleurvolle blaar van die boom afval, so tel ons ons seëninge om nog steeds die geleenthede te kan bied vir mense om meer te kan leer, groei en presteer. 

Trek daardie warm koppie koffie nader en lees lekker aan ons brief, vol hope interessante en belangrike nuus.
BESTUURSDAG 19 MEI 2022 - LEERSAAM EN HOOGS INTERESSANT
Dit was leersaam om beter te verstaan hoe die jonger generasie dink oor landbou as ‘n loopbaan asook optree binne die werksplek. Professor Erik se grondbiologie en natuurnabootsing was baie interessant.
Ons het weer ‘n suksesvolle Bestuursdag gehad. Sien bo vir grafiek met terugvoering vanaf die gaste wat die dag bygewoon het. Dit is duidelik dat ons die regte sprekers met die regte onderwerpe kry vir hierdie geleentheid.
AGRISETA BEFONDSING
Ons het ongelukkig nie goeie nuus rakende 2022 se AgriSETA befondsing aansoeke nie. Nie een van ons werkgewers se aansoeke was suksesvol nie. Die amptelike antwoord van AgriSETA was dat indien werkgewers nie teen 19 April van hulle gehoor het nie, hulle hul aansoek as onsuksesvol moet beskou. Die Uitvoerende Hoof het in sy nuusbrief genoem dat die beursie van die Seta net so groot is en dat hulle oorweldig is met die nagenoeg 2000 aansoeke wat hulle ontvang het, en dat hulle verplig is om dit wat ontbreek te prioritiseer. Dit is 'n groot terugslag vir die werkgewers en studente wat wag vir die volgende groep leerlingskappe wat sou begin net na die Junie/Julie vakansie. 
Plase wat aansoeke ingedien het, is reeds van die uitkoms in kennis gestel en reëlings rondom hulle inskrywings is met hulle getref.
KOUE BOKKEVELD OPLEIDINGSENTRUM EN PROCARE
Ons NPO fokus op voorkoming en bewusmaking van sosio-maatskaplike probleme en uitdagings in ons omgewing. Ons lewer nie terapeutiese intervensie dienste nie en dit is hoekom ons in vennootskap met PROCARE is sedert 2015. Tesame is ons reeds betrokke by 36 plase/pakstore in die Witzenberg omgewing. Die terugvoer van produsente rakende die diens is positief.
 
PROCARE is 'n privaat praktyk van maatskaplike werkers en is al byna 20 jaar betrokke by die landbousektor, en ons is deeglik bewus van die verskillende uitdagings en eise binne die sektor. Die bousteen van die WHP (Werknemer Hulpprogramme) is dat 'n gesonde werknemer 'n produktiewe werknemer is. Met die WHP is dié ideaal om ‘n balans te skep tussen reaktiewe en pro-aktiewe intervensie. Vroeë identifisering en verwysing van werknemers het ‘n beter prognose en sal ook voorkom dat probleme ‘n nadelige effek op werksprestasie sal hê.
 
Vir enige verdere navrae besoek gerus PROCARE se webwerf www.procare.co.za of kontak Edna Nigrini by edna@kbos.co.za of Sunette le Roux, Operasionele bestuurder, by sunette@procare.co.za of 021 8730532.
1,2,3 WERK JEUGPROGRAM
Om ons jeug te kry om landbou as ‘n loopbaan te kies moet ons hulle blootstel aan geleenthede om landbou te wil kies. 1,2,3 Werk is die kursus daarvoor. Hierdie kursus is om aan gematrikuleerde studente wat nie in 2022 by ’n tersiêre instansie ingeskryf is nie, die geleentheid te bied om beide teoretiese en praktiese landbou kennis en vaardighede op te doen. Sodanige persone sal opleiding ontvang deur middel van ‘n vaardigheidsprogram.
 
Die program bied die volgende aan:
  • Noodhulp vlak 1
  • Basiese rekenaarvaardighede
  • Core - Brightstar
  • Plant produksie
  • Pakstoor- en Werkswinkel blootstelling
  • Spuitpomp dag
  • Terapeutiese dienste
Skryf in by Euria by euria@kbos.co.za
BESPREEK NOU OM NIE UIT TE MIS NIE!
Ons het 'n hele paar splinternuwe kursusse op ons 2022 program. Hier volg 'n paar kursusse wat nog plekke beskikbaar het. Kontak vir Euria by euria@kbos.co.za of bespreek op ons webwerf by www.kbos.co.za 
WISKUNDE VIR SPUITMANNE
Die kursus help met die ontwikkeling van wiskunde vaardighede en berekeninge wat op die plaas gebruik word. Dit is ‘n groep kursus, en die prys van die kursus verloop R6500 per groep + vervoer.
FINANSIES VIR NIE-FINANSIËLE BESTUURDERS
Die kursus is gemik op bestuurders, toesighouers, vakbondverteenwoordigers, skakelkomitees en bemagtigingsvennote wat nie finansiële poste beklee nie, om ‘n beter begrip te ontwikkel van die besigheidsomgewing waarin hulle werk. Die koste is R1624 p.p. en sal plaasvind op 10 Augustus in Ceres. 
XHOSA GESPREKSKLASSE
Hierdie is ‘n geleentheid om basiese opdragte en sinne te oefen wat op die plaas benodig word. Die koste vir die reeks is R640 p.p. en die klasse sal plaasvind in Ceres op 25 Julie, 3 Augustus, 10 Augustus, 18 Augustus, 22 Augustus en 31 Augustus.
INDRINGER PLANTE
Inligting oor indringer plante, hoe om dit te beheer, en hoe om ‘n plan op te stel om dit te elimineer word o.a. geleer. Op 30 Augustus sal daar eers belangrike inligting met bestuurders gedeel word by Koue Bokkeveld Opleidingsentrum, en op 1 September sal die kursus met studente behandel word by die sentrum. Die koste vir hierdie kursus is R445 p.p.
SEPTIESE TENKE
Algemene inligting oor septiese tenke, chemiese prosesse en uitvoerbare oplossings sal bespreek word in hierdie kursus. Die koste is R935 p.p. Die kursus sou plaasvind op 24 Mei, maar sal uitgestel word tot later in die jaar. Die datum sal nog bevestig word.
BEMARKING
Hierdie kursus is ontwerp om mense te help met hulle besluit oor uitvoer agente en hoe om te bemark. Die koste is R2645 p.p. en sal plaasvind op 4 & 5 Augustus in Ceres.
HR STUDIEGROEP
Tydens die tweede sessie van hierdie reeks sal daar gekyk word na die verskillende soorte kontrakte, loon aftrekkings en byvoordele wat daaraan gekoppel is. Die aanbieder sal die gesprek lei om na die opsies, slaggate en oplossings te kyk. Die sessie sal plaasvind op 8 Junie te Ceres, en die koste is R580 p.p.
APPEL SKURF EN WITROES VERVRISSER: DIE PATOGEEN, EPIDEMIOLOGIE EN BESTUUR
Gedurende die oggend van 4 Augustus 2022 sal bogenoemde lesing aangebied word deur Bekker Wessels, by die Koue Bokkeveld Opleidingsentrum. Kostes beloop R610 per persoon en kan bespreek word by euria@kbos.co.za. Appel skurf en witroes van appels is twee belangrike beheerbare patogene wat jaarliks kop uitsteek. Die lesing sal handel oor die volgende punte: 

•    Ekonomiese belang en gewasskade
•    Die patogene en belang tot gewasskade
•    Simptome
•    Siekte siklus
•    Epidemiologie
•    Siekte modelering en siektebestuur
STEENVRUGTE FALSKODLINGMOT + OOSTERSE VRUGTEMOT LESING
Gedurende die namiddag van 4 Augustus 2022, sal bogenoemde lesing by die Koue Bokkeveld Opleidingsentrum aangebied word deur Bekker Wessels en Gideon van Zyl. Kostes beloop R610 per persoon en kan bespreek word by euria@kbos.co.za Die lesing sal handel oor die volgende punte: 

•    Ekonomiese belang en gewasskade
•    Die insekte en hul lewensiklus
•    Monitering
•    Bestuur
•    Larwe ID
•    Phytclean
HORTGRO LEIERSKAP ONTWIKKELINGSPROGRAM
Daar is weer ‘n geleentheid vir die plase om hulle bestuurders in te skryf vir hierdie geborgde program. Dit is ‘n pasgemaakte leierskapintervensie wat fokus op ingesteldheid en vaardighede wat betrokkenheid dryf tot persoonlike en spandoelwitte, om sodoende produktiwiteit en doeltreffendheid in die werksplek te verbeter. Kontak asseblief vir Ané by ane@kbos.co.za vir meer inligting of indien julle belangstel in die program.
KBOS HUMOR
Deesdae is die selfone ‘n algemene hulpbron in ons klasse. Studente spring gereeld op en neem ‘n foto van die blaaibord of van ‘n taakblad voordat dit ingedien word. Hulle soek ook antwoorde op Google. Dit help die aanbieder om te weet wat werklik vir die student belangrik is en maak die klasse ook meer deelnemend. Vra gerus vir julle studente of hulle enige fotos van ‘n kursus het. Dit kan opvolg ook vergemaklik.
PLAASBESOEK OPSIES
Plaasbesoeke is ‘n kern waarde van die sentrum: Koue Bokkeveld Opleidingsentrum is nie net ‘n gebou waarheen studente gestuur word nie. Dit is ook ‘n organisasie wat in voeling is met die praktyk op grondvlak by ledeplase en daarom is plaasbesoeke noodsaaklik. Omdat plase dikwels nie weet waaroor hulle wil gesels nie; is ‘n relevante “default” opsie ingebring n.l. navorsing oor produktiwiteit. Joy gaan hulle doen. Hier is wat sy gaan bespreek:
  • Huidige produktiwiteitsmetings en uitdagings
  • Die impak van verskillende soorte opleiding
  • Plaas-spesifieke plan van aksie
BROKKIES:
1. Gesondheidswerker: Ons het ‘n groep van 15 studente gekry wat belangstel om die gesondheidswerker opleiding te doen. Daar is ongelukkig geen befondsing beskikbaar hierdie jaar vir die opleiding nie. As die plase die opleiding selfbefonds sal dit +- R28 000 p.p. wees. Indien julle wil voortgaan met die opleiding kan julle vir Ané kontak by ane@kbos.co.za

2. Vurkhyser mediese geskiktheidstoetse: Ons eerste mediese geskiktsheidstoetse het plaasgevind en die bal is aan die rol. Die Dokter wat tans die toetse doen sal nie tussen 7 Julie en 2 Augustus beskikbaar wees vir toetsings nie. Indien julle beplan om te bespreek vir toetse, beplan dit asseblief sodat julle die verslag betyds sal hê vir die vurkhyser opleiding.

3. Beurtkrag: Die Opleidingsentrum se selfoon het nie ontvangs tydens beurtkrag nie. Kontak ons gerus op 0791814302 tydens beurtkrag.
Onder volg 'n paar foto's van die Bright Star, Snoei en Herfsnoei kursusse wat in Mei maand plaasgevind het.
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*