Junie 2020_Koue Bokkeveld Opleidingsentrum_Nuusbrief

*|MC:SUBJECT|*
Noodvergadering oor AgriSETA: 8 Julie 2020

Die Koue Bokkeveld Opleidingsentrum is geruime tyd in gesprek met AgriSETA om duidelikheid te verkry oor befondsing vir kwalifiserende opleiding en kursusse, veral gegewe die nuus wat in die 2018/2019 finansiële jaar ontvang is dat geen befondsing toegeken is nie. Ons wil graag in persoon aan al ons lede (wat die vaardigheidsheffing betaal) die nuutste inligting deurgee en saam met u 'n aksieplan uitwerk vir onderhandelinge vorentoe in dié verband. 

Ons verwittig u dus van 'n vergadering wat op 8 Julie 2020 by Op-die-Berg Gemeente se kerksaal sal plaasvind. Dit is werklik noodsaaklik dat soveel as moontlik van ons ledeplase by hierdie vergadering teenwoordig is. Verdere reëlings sal per e-pos gekommunikeer word.
Sedert die aankondiging in Maart vanaf President Cyril Ramaphosa vir 'n Nasionale Grendeltyd het die Koue Bokkeveld Opleidingsentrum onder die regering en Departement van Gesondheid se regulasies gefunskioneer. Die personeel was aanvanklik beskikbaar waar hulle van hul huise af gewerk het, maar het sodra die regulasies dit toegelaat het, teruggekeer werk toe en kursusse op plase is voortgesit.

Ons het ook spesiale Koronavirus-inligtingsessies op belangstellende plase aangebied om die werksmag gerus te stel deur hulle met akkurate inligting te bemagtig. 

Vanaf begin Julie bied die Sentrum weer kursusse op ons persele aan. Meeste van die beskikbare kursusse is reeds vol bespreek (gegewe die beperkings op getalle weens sosiale afstand-regulasies), maar daar is steeds plek beskikbaar vir die volgende twee kursusse. Kontak ons gerus indien u belangstel om studente in te skryf.
  • Basiese rekenaargeletterdheid  - 7 tot 10 Julie
  • Basiese beginsels van tegnologie - 16 Julie
Al ons Bewaarskoolkursusse wat vir Julie geskeduleer was, moet
ongelukkig aanskuif weens die variasie in vakansietye op die plase. Die nuwe datums sal so gou moontlik met almal gekommunikeer word. 

Foto: Werknemers van Du Toit-Groep se groente-afdeling woon een van die Covid-19 sessies by.

BEVESTIGINGSBRIEWE: NEEM ASB KENNIS

Bevestigingsbriewe vir kursusinskrywings is aan alle lede uitgestuur. Die Sentrum het ook telefonies opgevolg. Ons vra dat u asb kennis neem van hierdie skrywe en seker maak dat alle datums aangeteken is. 


Landi is tans besig met ondersteuningsgroepe vir middelafhanklikes op belangstellende plase. Hier bied sy 'n sessie op Langrivier aan. Sowat 40% van die vrouens het reeds ná drie sessies besluit hulle gaan nie meer rook of drink nie. Die ander 60% is positief om hulle weeklikse doelwitte te bereik. Indien jy graag dié sessies op jou plaas sou wou aanbied, kontak ons gerus.  Groepe kan tot 'n maksimum van 10 persone wees en neem ongeveer 1.5 ure. Alle nodige higiëniese voorsorgmaatreëls word gevolg om die verspreiding van COVID-19 te voorkom. Kontak Landi (landi@kbos.co.za/023 317 0983) om jou groep te bespreek. Daar is ook 'n Dinsdagaand-gleuf van 18:30 tot 20:00 vir die plase wat na-ure verkies.

Die Sentrum is baie trots om te kan noem dat ons eerste sessie van die nuwe kursus vir plantfisiologie, Hoe werk Plante, 'n groot sukses was. Die kursus is op Wadrif aangebied en die terugvoer wat ontvang is, sal met toekomstige beplanning in ag geneem word om die kursus selfs verder te verbeter.

In die verlede het die Koue Bokkeveld Opleidingsentrum 'n boomkursus oor plantifisiologie aangebied. Ons het egter uit die terugvoersessies ná die kursus en van belangstellendes gehoor dat die pryspunt van die kursus, asook die invalsvlak van aanbieding moontlike studente uitsluit.

Jacob Coetzee en Ayanda Jack het saam die inhoud van die kursus volgens AgriSETA eenheidstandaarde voorberei en is nou beskikbaar om dit in beide Afrikaans en Xhosa aan te bied.

Die kursus kos slegs R3 500 vir 'n groep van tussen 10 en 15 en word oor drie dae half-dae aangebied. As u individuele studente wil inskryf vir 'n sessie wat by die Opleidingsentrum self aangebied word, beloop die koste R576 per persoon.

Inhoud
Dag een se inhoud fokus op die basiese beginsels van hoe plante werk, onder andere die struktuur van die boom en funksies van die stam en wortels, asook faktore wat wortelverspreiding beinvloed. Fotosintese, respirasie en transpirasie word ook behandel. Op dag twee behandel die groep onder andere minerale, die toediening van kunsmis en organiese materiaal, klimaatstoestande, jongboom-manipulasie en 'n oorsig van snoei. Dag drie fokus dan in meer detail op somer- en herfssnoei, uitdun van vrugte, rypheidsmonsters en oes. ('n Volledige uiteensetting is beskikbaar op aanvraag)

Aanbieding en bespreking
Indien 'n plaas belangstel kan ons die sessies inpas soos dit die dagboeke van beide die aanbieders en die studente pas. Die volgende sessies by die Opleidingsentrum word beplan vir 2 September, 16 September en 2 Oktober.

Dit baat die groepe as die kursus uitsluitlik in een taal, hetsy Afrikaans of Xhosa, aangebied kan word. Die aanbieding is interaktief en behels verskeie demonstrasies.

Vir wie is die kursus?
Die kursus-inhoud is spesiaal so geskep sodat dit waarde toevoeg vir studente of verskeie vlakke - van Algemene Werker tot by Senior Toesighouers.
 


VROUEDAG

Alhoewel Covid-19 ons planne vir vrouemaand beïnvloed, hoef dit glad nie die spesiale aard van die dag in die wiele te ry nie. Ons gaan steeds vrouemaand in oorvloed vier in Augustus en met die pakket wat ons aanbied (teen R500), kan die komitees op die plase hul Vrouedagsessies reël soos dit die omstandighede van die groep en die plaasbestuur pas.

Indien groot groepbyeenkomste steeds in Augustus nie moontlik is nie, kan die groepe opgedeel word en onder die regulasies van sosiale afstand en higiëne plaasvind.

Ons herinner almal daaraan dat die afsnydatum om te besluit om die pakket aan te skaf nader kom. Middel Julie is die laaste kans. Die pakket bestaan uit 'n geheuestokkie (memory stick) wat die dag se fotos, video's en notas bevat. Daar is ook stap-vir-stap riglyne oor hoe om só 'n dag te reël, watter oudio-visuele toerusting jy gaan benodig ens. Die spreker, Karien Schoeman (spelterapeut van Wellington) se video is ingesluit, asook die videos van ons top vyf in die talentkompetisie (sien meer inligting oor die kompetisie hieronder).

Ons vra u hulp om die komitees tegemoet te kom met die aanskaf van die pakket en verskaffing van die benodigdhede. Dit is werklik 'n vereenvoudigde plan van aksie sodat die dag steeds spesiaal kan wees.


TALENTKOMPETISIE

Die Sentrum het onlangs 'n talentkompetisie vir jongmense bekendgestel. Al wat die deelnemers hoef te doen is om 'n video te maak van waar hulle solo of in 'n groep sing of dans en dan die video na 083 268 3203 te whatsapp.

Inskrywings werk soos volg:

  • 10- tot 20-jariges mag deelneem
  • Sang of Dans
  • R20 per inskrywing
  • Slegs een inskrywing per persoon
  • Stuur jou naam en van, ouderdom en plaas se naam saam met die video.

Die top 3 sal op ons Facebookblad, teen 13 Augustus 2020, bekend gemaak word.

Inskrywingsvorms is op aanvraag beskikbaar en is ook reeds saam met die GOB-brief van 16 Junie uitgestuur. Op die inskrywingsvorm moet die plaas toestemming gee dat die bedrag op jul rekening geplaas mag word.

Geen video sal sonder ’n inskrywingsvorm aanvaar word nie. Sluitingsdatum: 14 Julie 2020.

Opleiding vir komitees op ons lede-plase kom al lank aan.  Voorheen was dit oor twee opeenvolgende dae aangebied met 'n moontlike opvolg ná die tyd.  Studente se reaksie was positief, maar in baie gevalle was die insette nie genoeg om blywende verandering te verseker nie.  

By 'n Advieskomitee-vergadering van die Sentrum het daar ook 'n versoek gekom vir  addisionele opleiding vir komitees oor finansies.  Die plase wat dit wou hê, wil hul komitees meer inspraak gee in die toekenning van verdienstelike versoeke uit die gemeenskap vir fondse. 

Covid-19-aanpassings

Met die beperkinge weens die Covid-19 pandemie moes aanpassings met kursusse gemaak word. Groepe  word beperk tot 10, die span word vol gemaak deur die plaas of onderneming.  'n Ander aanpassing is om direkte kontaktyd sover moontlik te beperk deur vermengde leer te gebruik.  

Kalos opleiding

Kalos het eerste by díe aangepaste model ingeskakel en het vir beide die standaard Komitee Opleiding- en Finansies vir Kassiere-kursusse ingeskryf.  

Komitee-kursus

Die sukses van enige komitee begin by die manier hoe die komitees oor hulself en hul take dink.  As hulle vasgevang is in die hopeloosheid van “poverty mindsets”, gaan hulle heeltyd sukkel met die groot sondebok: “samewerking”.  Denkskuiwe is nodig om elkeen te help om leierskapsdenke te ontwikkel sodat die verantwoordelikheid van leierskap vir hulle 'n realiteit word.  

Studente kry ook kans om insig te ontwikkel in die huidige vlak van die komitee se funksionering, om doelwitte en aksieplanne te skep ter verbetering.  Om die beginsel van proaktiwiteit te verstaan en toe te pas, veral op die vlak van projek- en -jaarbeplanning.  Om 'n beter begrip te ontwikkel van die basiese aspekte van vergaderingsprosedures en die rolle en verantwoordelikhede van die ampte binne die vergadering toe te pas.

Finansies vir Kassiere

Hierdie naam  kan misleidend wees. Alhoewel syfers, somme en die nodigste finansiële terme verduidelik word, gaan dit eerder oor 'n houding oor geld. Om weerstand af te breek en in terme van syfers te kan dink en berekeninge deel te maak vir projekte.  Om spesifiek te wees met getalle, basiese berekenings te kan maak, deursigtig te wees sodat almal weet hoe die “boeke” lyk en veral om versoekings (met ander mense se geld) te kan weerstaan.

Opvolg

Aan die einde van die reeks identifiseer die groep take wat hulle oor die volgende ses maande op eie stoom wil doen.  In Desember kan hulle vordering dan weer gemeet word.  Hiermee is daar geen onduidelikheid oor die toepassing van die opleiding nie. Eienaarskap hiervoor lê by die plaas, maar tog baat hulle by die voordeel van 'n eksterne bron vir motivering.  

Die groep kan vorentoe hierdie patroon na die eerste opvolg herhaal.  Sodoende word die momentum wat deur die opleiding opgebou is, ook op langtermyn verseker.  Intensiewe opleiding hoef nie jaarliks herhaal te word nie, maar die proses kan wel lewendig gehou word deur elke keer meer gevorderde doelwitte te identifiseer en periodiek opgevolg word.

Leerlingskap

Hierdie was die eerste keer wat komitee-opleiding op 'n leerlingskapformaat, in stede van net 'n kortkursus-formaat, aangebied is.  Verskeie van die leerlingskappe se beste praktyke is ook hier toegepas. Dit sluit herhalende sessies in, geleentheid om idees oor tyd te internaliseer en ondersteuning en inskakeling van bestuur. Die vlak van motivering van die studente is soortgelyk aan wat ons ervaar by ander leerlingskappe.

Komitees is ná die opleiding verbind tot 'n deeglike meting oor ses maande; die kriteria hiervoor het hulle saam help opstel.  Die momentum vir langer termyn toepassing is intrinsiek en nie oor-afhanklik van die eksterne meting nie.  

Kritiese hulpbron

Komitees is dikwels kunsmatig en oppervlakkig wanneer dit gedryf is deur die wette en oudits.  

Hierdie opleiding het vir almal aan die beste praktyke blootgestel wat nodig is om ‘n eerlike en deelnemende kultuur van “saam dink, praat, doen en vertrou” uit te bou. Die kursus se duur,  inhoud en inskakeling van die groter groep rolspelers, kon verseker dat nuwe gewoontes gevestig is.

ONS MOEDIG ANDER LEDE AAN OM VAN HIERDIE NUWE BENADERING VIR KOMITEE-OPLEIDING GEBRUIK TE MAAK TEN EINDE LANGDURIGE VERANDERING EN SUKSES TE VERSEKER.
 


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*