Koue Bokkeveld Opleidingsentrum

fokus op alle fasette van landbou-opleiding in die breë Ceres-Koue Bokkeveld streek.

Available courses in (R) Lewensvaardighede Binne WerkStyd

Courses

R1. Bright Star

Course Code:

R1a

Student Level:

A,B,C,D

Price per student:

R2226

Description:

Bright Star is nie ‘n kursus of seminaar nie. Dit gaan oor deel van inligting om mense toe te rus, te internaliseer en deel van hul lewe te maak. Die program wil mense se potensiaal ontwikkel en bemagtig om in uitnemendheid te leef, en bestaan uit 3 modules met 5 temas elk: Skitterende self, skitterende verhoudings, en skitterende leiers. DOEL:  Wanneer iemand op ‘n kursus gestuur word, wil mens graag positiewe lewensverandering sien. Bright Star program begelei mense om verantwoordelikheid vir hulle eie lewens te neem deur die volgende vrae vir hulself uit te klaar : Mod 1 (Self) - Wie is in beheer van my lewe, wat is my eie waardes, wat is MY lewensdoel, wat is my selfwaarde en wat is belangrikste goed in my lewe. Mod 2 (Verhoudings) – Hoe verskil mense, hoe wil ek my emosies hanteer, hoe wil ek kommunikeer, hoe wil ek konflik hanteer en is ek myself? Mod 3 (Leierskap) – Hoe wil EK ander beinvloed?  Deur te beplan, ‘n rolmodel te wees, die span op te bou, ander te motiveer en ander te bemagtig. .

R2. Selfontdekking 1

Course Code:

R2a

Student Level:

A-C

Price per student:

R3365 per groep + vervoer

Description:

Hierdie kursus het verbeterde selfvertroue vir die individu as doel. Dit is ontwikkel spesifiek vir plase en binne die konteks van die bruin kultuur.

Dit bestaaan uit 3 sessies van 3 uur elk asook ‘n 1 uur evaluasie aan die einde van die kursus. Die sessies word oor datums ± 2/3 weke uitmekaar versprei. Maksimum van 20 studente per groep.

R3. Selfontdekking 2

Course Code:

R3a

Student Level:

A-C

Price per student:

R3095 per groep + vervoer

Description:

Hierdie kursus volg Selfontdekking 1 op. Dit bestaan uit 3 sessies van 3 uur elk.

Opvolg is baie belangrik – verandering veral op die vlak wat hier aangespreek word, is moeilik! Die sessies word oor datums ± 2/3 weke uitmekaar versprei. Maksimum van 20 studente per groep.

R4. Selfontdekking 3

Course Code:

R4a

Student Level:

A-C

Price per student:

R3365 per groep + vervoer

Description:

Hierdie kursus is die laaste in die Selfontdekking reeks. Dit bestaan uit 3 sessies van 3 uur elk en ‘n finale 1 uur afsluitingsessie.

Dit beklemtoon selfstandige groei en gee studente die gereedskap om dit reg te kry. Daar word veral gekyk na kommunikasie. Die sessies word oor datums ± 2/3 weke uit mekaar versprei. Maksimum van 20 studente per groep.

R5. Selfontdekking Instandhouding

Course Code:

R5a

Student Level:

A-C

Price per student:

R3095 per groep + vervoer

Description:

Plase wat die volle reeks voltooi het sal gehelp word om dit in stand te hou deur ‘n opvolg-proses wat spesiaal vir hulle ontwerp is.

Dit bestaan uit 3 sessies van 3 uur elk en word oor datums ± 2/3 weke uit mekaar versprei. Maksimum van 20 studente per groep.

R6. Senior Struikelblokke

Course Code:

R6a

Student Level:

E & D

Price per student:

R465 p p

Description:

Hierdie kursus is gebaseer op die identifisering van minderwaardige gevoelens wat tot sekere optredes aanduiding gee. Hierdie onderwerp vorm die fondasie vir die baie gewilde selfontdekkingskursus.

Hierdie is ‘n struikelblok wat alle mense op alle vlakke beleef. Vir elkeen van ons, is dit ‘n ewige stryd om ons eie gedrag te interpreteer en insig te ontwikkel. Mense wat bevordering kry is egter soos kinders wat in graad 7 dink hulle is matrikulante en dan in Graad 8 weer die babas in die nuwe skool is. Nuwe verantwoordelikhied en status wek dikwels weer ou minderwaardigheids.

Soos wat ons so baie in die selfontdekking gesien het, kan ‘n mens begin groot wanneer hy dit wat in sy kop aangaan kan identifiseer en die gevolge daarvan kan raaksien.

In hierdie kursus kyk ons spesifiek na gedrag wat saamgaan met bevordering: “groot kop” kry, ongesonde streshantering en die rol van besittings in selfbeeld.

Toesighouers en meer senior mense se tyd veroorsaak dikwels dat hulle nie ander lewensvaardigheidskursus bywoon nie. Hierdie is dan doelbewus in ‘n dagkursus formaat opgestel.

Voorbeelde sal ook spesifiek meer senior mense se behoeftes aanspreek. Hierdie is ‘n-1 dag kursus.

R7. Jaloesie

Course Code:

R7a

Student Level:

A-C

Price per student:

R4280 per groep + vervoer

Description:

Hierdie kan dien as ‘n opvolg vir ander lewensvaardigheidsprogramme en bespreek in diepte die probleem van “lateral violence” of wat in spreektaal as onderlinge afguns bekend staan.

Dit fokus nie net op die individu se persoonlike gedrag nie, maar verduidelik ook die historiese oorsake van hierdie epidemie.

Om hierdie denkwyse te verander in een kursus is te veel gevra, maar studente sal wel besef dat daar opsies vir hulle bestaan en dat afgunstige gedrag ‘n oorsaak het en afgeleer kan word.

Vereistes: Die student moet reeds ‘n lewensvaardigheidskursus soos selfontdekking of Bright Star gedoen het.

Hierdie kursus spreek spesifiek bruin geskiedenis en gemeenskapsgedrag aan. Dit is dus nie relevant vir student van ander rasse groepe nie.

R8. Fruitful Families 1ste jaar

Course Code:

R8a

Student Level:

A-C

Price per student:

R11730 per groep + vervoer

Description:

Inskrywings moet verkieslik getroude paartjies wees. Die 10 sessies van 3 uur elk, word verdeel gedurende die nie-oesseisoen.

1e jaar: Selfontdekking Groei, selfbeeld, gevoelens van minderwaardigheid, doelwitte, probleemhantering, my invloed op ander, verandering begin by my, kwaadword, pro- en re-aktief, kannie se begrafnies, kommunikasie en kritiek, huwelik - hoe om konflik beter te hanteer, knieskyfsessies, rolle van die man en vrou binne die huwelik, hoe om my man/vrou dolgelukkig te maak.

R9. Fruitful Families 2de jaar

Course Code:

R9a

Student Level:

A-C

Price per student:

R11730 per groep + vervoer

Description:

Nadat daar aandag gegee is aan die individu self, en sy/haar huweliksmaat in die 1e jaar, beweeg ons na ouerskap. Die FirstSteps opleidingsmodel word gebruik.

Dit is gemik en ontwikkel vir ons plaasgemeenskappe. Die 10 sessies van 3 uur elk, word verdeel gedurende die nie-oesseisoen.

R10. Fruitful Families 3de jaar

Course Code:

R10a

Student Level:

A - C

Price per student:

R8221 per groep

Description:

Om die mense van my huis te kan lei, moet ek eers myself kan lei. Gedurende die 3e jaar van Fruitful Families fokus ons op leierskap. Die CCL (Certificate for Community Leadership) program word gevolg, waarin ons leer dat leierskap op 4 vlakke plaasvind. In my self, in my verhoudinge, in my vriendekring en ook in my gemeenskap. As ek myself kan lei, sal dit oorspoel na elke ander area van my lewe. Daar word gekyk na die gedagtes wat my klein hou in my optrede, hoe ek my gedagtes en my ‘mindset’ kan verander om sodoende verandering in my lewe, verhoudinge en omstandighede te kan sien.

R10. Lewensvaardigheid

Course Code:

R10a

Student Level:

A-C

Price per student:

R8122 per groep + vervoer

Description:

Kursus inhoud: Selfontwikkeling, selfbeeld, selfvertroue, kommunikasie, konflikhantering, en probleemoplossing.

R11. Alkohol en Dwelm program

Course Code:

R11a

Student Level:

A-D

Price per student:

R5800 per groep + vervoer

Description:

Alkohol en dwelmgebruik word al meer algemeen en aanvaarbaar. Hierdie program is juis om die jonger werkers in te lig asook om hulle in te skakel by die nodige ondersteuningsdienste.

Sessie 1: Lewensverhaal deaur n gerehabiliteerder alkohol en dwelmverslaafde.

Sessie 2: Feite oor alkohol en dwelms: maatskaplike werk benadering.

Sessie 3: Gesondheid implikasies.

Sessie 4: Die pad vorentoe en nodige verwysings; reflektering en nasorgdienste.