Koue Bokkeveld Opleidingsentrum

fokus op alle fasette van landbou-opleiding in die breƫ Ceres-Koue Bokkeveld streek.

Available courses in (F) Rekenaars

Courses

F1. Rekenaargeletterdheid: Word en Excel

Course Code:

F1a

Student Level:

A - E

Price per student:

R3655 p p

Description:

Hierdie kursus word aanbeveel vir mense wat die basiese aspekte van die rekenaar wil ken en beoefen. Die uitkoms beoog om jou te leer om met gemak op Windows, Word en Excel te werk en die basiese komponente van rekenaarvaardigheid te bemeester.

Stap-vir-stap metodes op individuele vlak om almal te help om op hul eie spoed gemaklik te wees met die rekaarnaar. Word en Excel se belangrikste aspekte word behandel om jou te help om gemaklik op Word en Excel te werk ('n Sonder-Sukkel kursus).

Studente moet asseblief 'n afskrif van hul ID saambring.

F2. Excel: Vlak 1

Course Code:

F2a

Student Level:

A - E

Price per student:

R1525 p p

Description:

Gedurende hierdie kursus leer ons meer omtrent die basiese opstel van werkblaaie (spreadheets); basiese berekening soos SUM (optel), aftrek, vermenigvuldig, gemiddeldes uit te werk, basiese grafieke en uitleg van werksblaaie, om data te filter en met datums te werk. Dit is 'n uitbreiding op die basiese geletterdheidskursus.

Studente moet asseblief n afskrif van hul ID saambring.

F3. Excel: Vlak 2

Course Code:

F3a

Student Level:

A - E

Price per student:

R1525 p p

Description:

Excel se 2de vlak is 'n uitbreinding van Vlak 1 waar daar meer gekonsentreer word op vlak 2 formatering, leer om met NAMES formules en gevorderde grafieke te werk en om oor 'n klomp werksblaaie gelyk te werk en outomatiese opsommings van blaaie te genereer - ( "multiple spreadsheets") te bereken.

Leer ook hoe om meer gevorderde filters toe te pas. Gemaklike stap-vir-stap demonstrasies word toegepas sodat elkeen gemaklik die vlak kan bemeester.

Studente moet asseblief n afskrif van hul ID saambring.

F4. Excel: Vlak 3

Course Code:

F4a

Student Level:

A - E

Price per student:

R1525 p p

Description:

Hierdie kursus is die opvolg van Excel Intermediate kursus, en sluit in die gevorderde funksies van Excel bv. PivotTables, LookUp funksies, IF, en Dbase funksies. Leer ook om meer gevorderde formatering tot jou voordeel te gebruik. Gemaklike stap-vir-stap demonstrasies word toegepas sodat elkeen gemaklik die vlak kan bemeester.

Studente moet asseblief n afskrif van hul ID saambring.

F5. Keyphase: Basic technology for farming

Course Code:

F5a

Student Level:

B

Price per student:

R460 p p

Description:

Hierdie is `n lekker praktiese kursus vir mense wat met tegnologiese toestelle soos tablets werk om inligting te versamel.

Die rol en belangrikheid van data - hier sal ons kyk na hoekom 'n mens dit doen, en wat 'n mens met die data doen as jy dit het. Dan wil ek ook kyk na algemene data elemente soos sekuriteit, etiek, ens.

Hierdie sessie sal gefokus wees rondom rekenaar tegnieke - hoe gebruik 'n mens 'n tablet, sekere dinge rondom die Operating System (Android, etc.) Basiese beginsels van hoe om Keyphase te gebruik.

F6. Basiese beginsels van tegnologie

Course Code:

F6a

Student Level:

B

Price per student:

R230 p p

Description:
Om mense wat met rekenaar gebaseerde stelsels soos besproeiingsprogramme / tablette ens werk, maar nie rekenaargeletterd is nie, te help om oor hulle vrese te kom en die basiese beginsels te verstaan.