Koue Bokkeveld Opleidingsentrum

fokus op alle fasette van landbou-opleiding in die breë Ceres-Koue Bokkeveld streek.

Leerlingskap in Plant Produksie  NQF  1

Doel : Om studente basiese produksie kennis en agtergrond te gee. Uit-en-uit landbou kennis – geen toesighouer inhoud nie.  Vrugte of groente.
Moeilikheidsgraad : std 7  ( graad 9)
Taal: Afrikaans of Xhosa  (Sotho slegs wat een van Afrikaans, Engels of Xhosa goed kan skryf)
Tydsduur : Afrikaans 1 jaar.   Xhosa  18 mnde
Prys : Indien AgrisSETA borg -  hoogstens R1000
Lokale : Ceres  of   KBV
Tydsindeling : 1 aand  per week , 10 werksdae,  skoolvakansie week en paar Saterdae
Tipe kontrakte : Permanente mense. Indien daar tydelike mense betrokke is, spesifiseer baie duidelik
Vereistes : Student MOET  reeds graad 9 (standerd 7) geslaag het
Aanbieders: Koue Bokkeveld Opleidingsentrum

Leerlingskap in Landbou Meganiese Tegnikus  NQF 1

Doel : Om studente ‘n goeie praktiese agtergrond te gee van meganiese toerusting bv “clutch, drive shaft, lifting equipment, universal joints”, sweis,  uitmekaar haal en aanmekaarsit van onderdele, ens.
Moeilikheidsgraad : std 7
Taal: Afrikaans
Tydsduur : 2 jaar
Prys : Indien AgriSETA Borg – hoogstens R1000 + verblyf vir die tyd wat hulle op Boland Kollege moet wees
Lokale : Afwisselend op Ceres  of   KBV  en 3 weke in June op Worcester
( per jaar)
Tydsindeling : 1 aand per week ,  ten minste 20 werksdae per jaar,  skoolvakansie week en paar Saterdae
Tipe kontrakte : Permanente mense 
Vereistes : Student moet  verkieslik reeds graad 9 (standerd 7) geslaag het, indien hy nie het nie, sal hy  ekstra wiskunde en kommunikasie moet doen. 
Werkswinkel ervaring is noodsaaklik
Aanbieders: Koue Bokkeveld Opleidingsentrum en Boland Kollege

Leerlingskap vir   Gesondheidswerkers  NQF 1

Doel : Om studente die nodige kennis te gee om of as assistente vir die kliniek sisters op te tree of sekere basiese gesondheidsfunksies te vertolk.
Moeilikheidsgraad : std 7
Taal: Xhosa  of Afrikaans
Tydsduur : 3 jaar  (net sekere weke elke jaar)
Prys : omtrent  R4 000 per jaar
Lokale : KBV
Tydsindeling : 21 weke
Tipe kontrakte : Permanente mense
Vereistes : Keuring deur Kaapse Vroue Forum
Aanbieders: Kaapse Vroue Forum