Koue Bokkeveld Opleidingsentrum

fokus op alle fasette van landbou-opleiding in die breë Ceres-Koue Bokkeveld streek.

(R) Lewensvaardighede Binne Werkstyd

Bright Star is nie ‘n kursus of seminaar nie. Dit gaan oor deel van inligting om mense toe te rus, te internaliseer en deel van hul lewe te maak. Die program wil mense se potensiaal ontwikkel en bemagtig om in uitnemendheid te leef, en bestaan uit 3 modules met 5 temas elk: Skitterende self, skitterende verhoudings, en skitterende leiers. DOEL:  Wanneer iemand op ‘n kursus gestuur word, wil mens graag positiewe lewensverandering sien. Bright Star program begelei mense om verantwoordelikheid vir hulle eie lewens te neem deur die volgende vrae vir hulself uit te klaar : Mod 1 (Self) - Wie is in beheer van my lewe, wat is my eie waardes, wat is MY lewensdoel, wat is my selfwaarde en wat is belangrikste goed in my lewe. Mod 2 (Verhoudings) – Hoe verskil mense, hoe wil ek my emosies hanteer, hoe wil ek kommunikeer, hoe wil ek konflik hanteer en is ek myself? Mod 3 (Leierskap) – Hoe wil EK ander beinvloed?  Deur te beplan, ‘n rolmodel te wees, die span op te bou, ander te motiveer en ander te bemagtig.

Course Start Date 2020-10-01 8:30 am
Capacity 40
Available places 11
Price R1395 per student
Student Level A - C
Duration 6 hours
Location To be confirmed
Category (R) Lewensvaardighede Binne Werkstyd

Please login to register for this course

Hierdie kursus het verbeterde selfvertroue vir die individu as doel. Dit is ontwikkel spesifiek vir plase en binne die konteks van die bruin kultuur.

Dit bestaan uit 3 sessies van 3 uur elk asook ‘n 1 uur evaluasie aan die einde van die kursus. Die sessies word oor datums ± 2/3 weke uitmekaar versprei. Maksimum van 20 studente per groep.

Course Start Date 2020-10-03 8:30 am
Capacity 100
Available places 97
Price R 3365 per groep + vervoer
Student Level A - C
Duration 6 hours
Category (R) Lewensvaardighede Binne Werkstyd

Please login to register for this course

Hierdie kursus het verbeterde selfvertroue vir die individu as doel. Dit is ontwikkel spesifiek vir plase en binne die konteks van die bruin kultuur.

Dit bestaan uit 3 sessies van 3 uur elk asook ‘n 1 uur evaluasie aan die einde van die kursus. Die sessies word oor datums ± 2/3 weke uitmekaar versprei. Maksimum van 20 studente per groep.

Course Start Date 2020-06-12 8:30 am
Capacity 20
Available places 10
Price R 3365 per groep + vervoer
Student Level A - C
Duration 6 hours
Multiple classes Yes
Details for classes Eerste dag : Vrydag 22 Mei 2020 Tweede dag : Vrydag 29 Mei 2020 Derde dag : 12 Junie 2020 Vierde dag : 08 Julie 2020
Location Langrivier
Location Op plaas
Category (R) Lewensvaardighede Binne Werkstyd

Please login to register for this course

Hierdie kursus volg Selfontdekking 1 op. Dit bestaan uit 3 sessies van 3 uur elk.

Opvolg is baie belangrik – verandering veral op die vlak wat hier aangespreek word, is moeilik! Die sessies word oor datums ± 2/3 weke uitmekaar versprei. Maksimum van 20 studente per groep.

Course Start Date 2020-05-01 8:30 am
Capacity 100
Available places 100
Price R 3095 per student
Student Level A - C
Duration 6 hours
Category (R) Lewensvaardighede Binne Werkstyd

Please login to register for this course

Hierdie kursus is die laaste in die Selfontdekking reeks. Dit bestaan uit 3 sessies van 3 uur elk en ‘n finale 1 uur afsluitingsessie.

Dit beklemtoon selfstandige groei en gee studente die gereedskap om dit reg te kry. Daar word veral gekyk na kommunikasie. Die sessies word oor datums ± 2/3 weke uit mekaar versprei. Maksimum van 20 studente per groep.

Course Start Date 2020-05-01 8:30 am
Capacity 100
Available places 100
Price R 3365 per student
Student Level A - C
Duration 6 hours
Category (R) Lewensvaardighede Binne Werkstyd

Please login to register for this course

Hierdie kursus is die laaste in die Selfontdekking reeks. Dit bestaan uit 3 sessies van 3 uur elk en ‘n finale 1 uur afsluitingsessie.

Dit beklemtoon selfstandige groei en gee studente die gereedskap om dit reg te kry. Daar word veral gekyk na kommunikasie. Die sessies word oor datums ± 2/3 weke uit mekaar versprei. Maksimum van 20 studente per groep.

Course Start Date 2020-06-18 9:45 am
Capacity 19
Available places 18
Price R 3365 per student
Student Level A - C
Duration 6 hours
Multiple classes yes
Details for classes Tweede sessie 09h45 - 12h45 13h45 - 16h45 23 Julie : 09h45 - 12h45 13h45 - 16h45 6 Augustus; 13h30 - 14h30 14h30 - 15h30
Location Vreeland
Location Op plaas
Category (R) Lewensvaardighede Binne Werkstyd

Please login to register for this course

Hierdie kursus is die laaste in die Selfontdekking reeks. Dit bestaan uit 3 sessies van 3 uur elk en ‘n finale 1 uur afsluitingsessie.

Dit beklemtoon selfstandige groei en gee studente die gereedskap om dit reg te kry. Daar word veral gekyk na kommunikasie. Die sessies word oor datums ± 2/3 weke uit mekaar versprei. Maksimum van 20 studente per groep.

Course Start Date 2020-06-16 9:45 am
Capacity 20
Available places 18
Price R 3365 per student
Student Level A - C
Duration 6 hours
Multiple classes yes
Details for classes Tweede sessie 09h45 - 12h45 13h45 - 16h45 21 Julie: 09h45 - 12h45 13h45 - 16h45 3 Augustus :13h45 - 14h45 14h45 - 15h45
Location Coshla
Location Op plaas
Category (R) Lewensvaardighede Binne Werkstyd

Please login to register for this course

Plase wat die volle reeks voltooi het sal gehelp word om dit in stand te hou deur ‘n opvolg-proses wat spesiaal vir hulle ontwerp is.

Dit bestaan uit 3 sessies van 3 uur elk en word oor datums ± 2/3 weke uit mekaar versprei. Maksimum van 20 studente per groep.

Course Start Date 2020-05-01 8:30 am
Capacity 80
Available places 78
Price R 3095 per groep + vervoer
Student Level A - C
Duration 6 hours
Category (R) Lewensvaardighede Binne Werkstyd

Please login to register for this course

Hierdie kursus is gebaseer op die identifisering van minderwaardige gevoelens wat tot sekere optredes aanduiding gee. Hierdie onderwerp vorm die fondasie vir die baie gewilde selfontdekkingskursus.

Hierdie is ‘n struikelblok wat alle mense op alle vlakke beleef. Vir elkeen van ons, is dit ‘n ewige stryd om ons eie gedrag te interpreteer en insig te ontwikkel. Mense wat bevordering kry is egter soos kinders wat in graad 7 dink hulle is matrikulante en dan in Graad 8 weer die babas in die nuwe skool is. Nuwe verantwoordelikhied en status wek dikwels weer ou minderwaardigheids.

Soos wat ons so baie in die selfontdekking gesien het, kan ‘n mens begin groot wanneer hy dit wat in sy kop aangaan kan identifiseer en die gevolge daarvan kan raaksien.

In hierdie kursus kyk ons spesifiek na gedrag wat saamgaan met bevordering: “groot kop” kry, ongesonde streshantering en die rol van besittings in selfbeeld.

Toesighouers en meer senior mense se tyd veroorsaak dikwels dat hulle nie ander lewensvaardigheidskursus bywoon nie. Hierdie is dan doelbewus in ‘n dagkursus formaat opgestel.

Voorbeelde sal ook spesifiek meer senior mense se behoeftes aanspreek. Hierdie is ‘n-1 dag kursus.

Course Start Date 2020-10-06 8:30 am
Capacity 20
Available places 6
Price R 465 per student
Student Level A - C
Multiple classes Yes
Details for classes Date: 2020-10-22 | Location: Op plaas | Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s

Date: 2020-10-23 | Location: Op plaas | Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s
Category (R) Lewensvaardighede Binne Werkstyd

Please login to register for this course

Hierdie kursus is gebaseer op die identifisering van minderwaardige gevoelens wat tot sekere optredes aanduiding gee. Hierdie onderwerp vorm die fondasie vir die baie gewilde selfontdekkingskursus.

Hierdie is ‘n struikelblok wat alle mense op alle vlakke beleef. Vir elkeen van ons, is dit ‘n ewige stryd om ons eie gedrag te interpreteer en insig te ontwikkel. Mense wat bevordering kry is egter soos kinders wat in graad 7 dink hulle is matrikulante en dan in Graad 8 weer die babas in die nuwe skool is. Nuwe verantwoordelikhied en status wek dikwels weer ou minderwaardigheids.

Soos wat ons so baie in die selfontdekking gesien het, kan ‘n mens begin groot wanneer hy dit wat in sy kop aangaan kan identifiseer en die gevolge daarvan kan raaksien.

In hierdie kursus kyk ons spesifiek na gedrag wat saamgaan met bevordering: “groot kop” kry, ongesonde streshantering en die rol van besittings in selfbeeld.

Toesighouers en meer senior mense se tyd veroorsaak dikwels dat hulle nie ander lewensvaardigheidskursus bywoon nie. Hierdie is dan doelbewus in ‘n dagkursus formaat opgestel.

Voorbeelde sal ook spesifiek meer senior mense se behoeftes aanspreek. Hierdie is ‘n-1 dag kursus.

Course Start Date 2020-10-08
Capacity 20
Available places 20
Price R465.00
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (R) Lewensvaardighede Binne Werkstyd

Please login to register for this course

Hierdie kan dien as ‘n opvolg vir ander lewensvaardigheidsprogramme en bespreek in diepte die probleem van “lateral violence” of wat in spreektaal as onderlinge afguns bekend staan.

Dit fokus nie net op die individu se persoonlike gedrag nie, maar verduidelik ook die historiese oorsake van hierdie epidemie.

Om hierdie denkwyse te verander in een kursus is te veel gevra, maar studente sal wel besef dat daar opsies vir hulle bestaan en dat afgunstige gedrag ‘n oorsaak het en afgeleer kan word.

Vereistes: Die student moet reeds ‘n lewensvaardigheidskursus soos selfontdekking of Bright Star gedoen het.

Hierdie kursus spreek spesifiek bruin geskiedenis en gemeenskapsgedrag aan. Dit is dus nie relevant vir student van ander rasse groepe nie.

Course Start Date 2020-05-01 8:30 am
Capacity 100
Available places 79
Price R 4280 per groep + vervoer
Student Level A - C
Duration 6 hours
Category (R) Lewensvaardighede Binne Werkstyd

Please login to register for this course

Inskrywings moet verkieslik getroude paartjies wees. Die 10 sessies van 3 uur elk, word verdeel gedurende die nie-oesseisoen.

1e jaar: Selfontdekking Groei, selfbeeld, gevoelens van minderwaardigheid, doelwitte, probleemhantering, my invloed op ander, verandering begin by my, kwaadword, pro- en re-aktief, kannie se begrafnies, kommunikasie en kritiek, huwelik - hoe om konflik beter te hanteer, knieskyfsessies, rolle van die man en vrou binne die huwelik, hoe om my man/vrou dolgelukkig te maak.

Course Start Date 2020-10-01 8:30 am
Capacity 20
Available places 20
Price R 11730 per groep + vervoer
Student Level A - C
Duration 6 hours
Category (R) Lewensvaardighede Binne Werkstyd

Please login to register for this course

Nadat daar aandag gegee is aan die individu self, en sy/haar huweliksmaat in die 1e jaar, beweeg ons na ouerskap. Die FirstSteps opleidingsmodel word gebruik.

Dit is gemik en ontwikkel vir ons plaasgemeenskappe. Die 10 sessies van 3 uur elk, word verdeel gedurende die nie-oesseisoen.

Course Start Date 2020-10-01 8:30 am
Capacity 20
Available places 2
Price R 11730 per groep + vervoer
Student Level A - C
Duration 6 hours
Category (R) Lewensvaardighede Binne Werkstyd

Please login to register for this course

Om die mense van my huis te kan lei, moet ek eers myself kan lei. Gedurende die 3e jaar van Fruitful Families fokus ons op leierskap. Die CCL (Certificate for Community Leadership) program word gevolg, waarin ons leer dat leierskap op 4 vlakke plaasvind. In my self, in my verhoudinge, in my vriendekring en ook in my gemeenskap. As ek myself kan lei, sal dit oorspoel na elke ander area van my lewe. Daar word gekyk na die gedagtes wat my klein hou in my optrede, hoe ek my gedagtes en my ‘mindset’ kan verander om sodoende verandering in my lewe, verhoudinge en omstandighede te kan sien.

Course Start Date 2020-10-01 8:30 am
Capacity 30
Available places 30
Price R 8221 per groep
Student Level A - C
Duration 6 hours
Category (R) Lewensvaardighede Binne Werkstyd

Please login to register for this course

Kursus inhoud: Selfontwikkeling, selfbeeld, selfvertroue, kommunikasie, konflikhantering, en probleemoplossing.

Course Start Date 2020-05-01 8:30 am
Capacity 20
Available places 20
Price R 8122 per groep + vervoer
Student Level A - C
Duration 6 hours
Category (R) Lewensvaardighede Binne Werkstyd

Please login to register for this course

Alkohol en dwelmgebruik word al meer algemeen en aanvaarbaar. Hierdie program is juis om die jonger werkers in te lig asook om hulle in te skakel by die nodige ondersteuningsdienste.

Sessie 1: Lewensverhaal deaur n gerehabiliteerder alkohol en dwelmverslaafde.

Sessie 2: Feite oor alkohol en dwelms: maatskaplike werk benadering.

Sessie 3: Gesondheid implikasies.

Sessie 4: Die pad vorentoe en nodige verwysings; reflektering en nasorgdienste.

Course Start Date 2020-05-01 8:30 am
Capacity 150
Available places 29
Price R 5800 per groep + vervoer
Student Level A-D
Duration 2 hours
Location To be confirmed
Category (R) Lewensvaardighede Binne Werkstyd

Please login to register for this course

Om die mense van my huis te kan lei, moet ek eers myself kan lei. Gedurende die 3e jaar van Fruitful Families fokus ons op leierskap. Die CCL (Certificate for Community Leadership) program word gevolg, waarin ons leer dat leierskap op 4 vlakke plaasvind. In my self, in my verhoudinge, in my vriendekring en ook in my gemeenskap. As ek myself kan lei, sal dit oorspoel na elke ander area van my lewe. Daar word gekyk na die gedagtes wat my klein hou in my optrede, hoe ek my gedagtes en my ‘mindset’ kan verander om sodoende verandering in my lewe, verhoudinge en omstandighede te kan sien.

Course Start Date 2020-06-29 8:30 am
Capacity 30
Available places 0
Price R 8221 per groep
Student Level A - C
Duration 6 hours
Multiple classes yes
Details for classes Eerste sessie: 8 Junie Tweede sessie: 29 Junie Derde sessie: 3 Augustus Vierde sessie: 17 Augustus Vyfde sessie: 31 Augustus Sesde sessie: 14 September Sewende sessie: 28 September
Location Koelfontein
Location Op plaas
Category (R) Lewensvaardighede Binne Werkstyd

Sorry, the course is now full and we could not accept more registration

Om die mense van my huis te kan lei, moet ek eers myself kan lei. Gedurende die 3e jaar van Fruitful Families fokus ons op leierskap. Die CCL (Certificate for Community Leadership) program word gevolg, waarin ons leer dat leierskap op 4 vlakke plaasvind. In my self, in my verhoudinge, in my vriendekring en ook in my gemeenskap. As ek myself kan lei, sal dit oorspoel na elke ander area van my lewe. Daar word gekyk na die gedagtes wat my klein hou in my optrede, hoe ek my gedagtes en my ‘mindset’ kan verander om sodoende verandering in my lewe, verhoudinge en omstandighede te kan sien.

Course Start Date 2020-07-20 9:45 am
Capacity 30
Available places 29
Price R 8221 per groep
Student Level A - C
Duration 6 hours
Multiple classes yes
Details for classes FF 3.1 20 Julie FF 3.2 28 Julie FF 3.3 4 Augustus FF 3.4 18 Augustus FF 3.5 1 September FF 3.6 15 September FF 3.7 22 September
Location Kromfontein
Category (R) Lewensvaardighede Binne Werkstyd

Please login to register for this course

Hierdie kursus is die laaste in die Selfontdekking reeks. Dit bestaan uit 3 sessies van 3 uur elk en ‘n finale 1 uur afsluitingsessie.

Dit beklemtoon selfstandige groei en gee studente die gereedskap om dit reg te kry. Daar word veral gekyk na kommunikasie. Die sessies word oor datums ± 2/3 weke uit mekaar versprei. Maksimum van 20 studente per groep.

Course Start Date 2020-07-20 1:45 pm
Capacity 20
Available places 19
Price R 3365 per student
Student Level A - C
Duration 6 hours
Multiple classes yes
Details for classes SOD 3.1 20 Julie SOD 3.2 28 Julie SOD 3.3 4 Augustus SOD 3.4 12 Augustus
Location Kromfontein
Category (R) Lewensvaardighede Binne Werkstyd

Please login to register for this course

Hierdie kursus volg Selfontdekking 1 op. Dit bestaan uit 3 sessies van 3 uur elk.

Opvolg is baie belangrik – verandering veral op die vlak wat hier aangespreek word, is moeilik! Die sessies word oor datums ± 2/3 weke uitmekaar versprei. Maksimum van 20 studente per groep.

Course Start Date 2020-07-16 9:45 am
Capacity 30
Available places 29
Price R 3095 per group
Student Level A - C
Duration 6 hours
Multiple classes yes
Details for classes SOD 2.1 16 Julie SOD 2.2 30 Julie SOD 2.3 13 Augustus
Location Op plaas
Category (R) Lewensvaardighede Binne Werkstyd

Please login to register for this course