Die Koue Bokkeveld Opleidingsentrum

fokus op alle fasette van landbou-opleiding in die breë Ceres-Koue Bokkeveld streek.

VISIE

Leer Presteer

MISSIE
  1. Die Koue Bokkeveld Opleidingsentrum fokus op alle fasette van landbou-opleiding in die breë Ceres-Koue Bokkeveld streek.
  2. Gestruktureerde nasionale projekte en opleiding sal ook aangebied word.
  3. Goeie verhoudings met ander diensverskaffers sal geleenthede vir kruisbestuiwing skep.
  4. Akkreditasie Sertifikaat.