Die Koue Bokkeveld Opleidingsentrum

fokus op alle fasette van landbou-opleiding in die breë Ceres-Koue Bokkeveld streek.

Available courses in (S) Lewensvaardighede Binne WerkStyd

Courses

S1. Leadership for hope opvolg

Course Code:

S1a

Student Level:

A-D

Price per student:

R12 000 per groep

Description:
Hierdie een dag opvolg gee die groepe wat reeds die drie dae Leadership for Hope 'n oorsig wat hulle sal motiveer om leierskap denkwyse toe te pas.

S2. Leadership for life

Course Code:

S2a

Student Level:

A-D

Price per student:

R25 000 per groep

S3. Bright Star

Course Code:

S3a

Student Level:

A,B,C,D

Price per student:

R1965

Description:
Bright Star is nie ‘n kursus of seminaar nie. Dit gaan oor deel van inligting om mense toe te rus, te internaliseer en deel van hul lewe te maak. Die program wil mense se potensiaal ontwikkel en bemagtig om in uitnemendheid te leef. Die program bestaan uit 3 modules met 5 temas elk 1.Skitterende Self : Verantwoordelikheid, Waardes, Selfwaarde, Lewensdoel, Prioriteite 2.Skitterende Verhoudings : Bestuur jou emosies, LEMON, Kommunikeer, Hanteer konflik, Wees getrou aan jouself 3.Skitterende Leiers : Bou spanne, Beplan, Bemagtig, Rolmodel, Inspireer

S4. Selfontdekking

Course Code:

S4a

Student Level:

A-C

Price per student:

R3200 per groep + vervoer

Description:
DOEL: Hierdie kursus het verbeterde selfvertroue vir die individu as doel. Dit is ontwikkel spesifiek vir plase en binne die konteks van die bruin kultuur. Dit bestaaan uit 3 sessies van 3 uur elk asook ‘n 1 uur evaluasie aan die einde van die kursus. Die sessies word oor datums ± 2/3 weke uitmekaar versprei. Maksimum van 20 studente per groep

S5. Selfontdekking 2

Course Code:

S5a

Student Level:

A-C

Price per student:

R2930 per groep + vervoer

Description:
DOEL: Hierdie kursus volg Selfontdekking 1 op. Dit bestaan uit 3 sessies van 3 uur elk. Opvolg is baie belangrik – verandering veral op die vlak wat hier aangespreek word, is moeilik! Die sessies word oor datums ± 2/3 weke uitmekaar versprei. Maksimum van 20 studente per groep.

S6. Selfontdekking 3

Course Code:

S6a

Student Level:

A-C

Price per student:

R3200 per groep + vervoer

Description:
DOEL: Hierdie kursus is die laaste in die Selfontdekking reeks. Dit bestaan uit 3 sessies van 3 uur elk en ‘n finale 1 uur afsluitingsessie. Dit beklemtoon selfstandige groei en gee studente die gereedskap om dit reg te kry. Daar word veral gekyk na kommunikasie. Die sessies word oor datums ± 2/3 weke uit mekaar versprei. Maksimum van 20 studente per groep.

S7. Selfontdekking Instandhouding

Course Code:

S7a

Student Level:

A-C

Price per student:

R2930 per groep + vervoer

Description:
DOEL: Plase wat die volle reeks voltooi het sal gehelp word om dit in stand te hou deur ‘n opvolg-proses wat spesiaal vir hulle ontwerp is. Dit bestaan uit 3 sessies van 3 uur elk en word oor datums ± 2/3 weke uit mekaar versprei. Maksimum van 20 studente per groep.

S8. Jaloesie

Course Code:

S8a

Student Level:

A-C

Price per student:

R4000 per groep +vervoer

Description:
Hierdie kan dien as ‘n opvolg vir ander lewensvaardigheidsprogramme en bespreek in diepte die probleem van “lateral violence” of wat in spreektaal as onderlinge afguns bekend staan. Dit fokus nie net op die individu se persoonlike gedrag nie maar verduidelik ook die historiese oorsake van hierdie epidemie. Om hierdie denkwyse te verander in een kursus is te veel gevra, maar studente sal wel besef dat daar opsies vir hulle bestaan en dat afgunstige gedrag ‘n oorsaak het en afgeleer kan word. Vereistes: Die student moet reeds ‘n lewensvaardigheidskursus soos selfontdekking of Bright Star gedoen het. Hierdie kursus spreek spesifiek bruin geskiedenis en gemeenskapsgedrag aan. Dit is dus nie relevant vir student van ander rasse groepe nie.

S9. Fruitful Families 1ste jaar

Course Code:

S9a

Student Level:

A-C

Price per student:

R10965 per groep + vervoer

Description:
Inskrywings moet verkieslik getroude paartjies wees. Sterker mense van die plaas 1ste inskryf, nie meer as 8 paartjies per klas, Hele program sterk geestelike inslag. Die 10 sessies van 3 uur elk, word verdeel gedurende die nie-oesseisoen. 1e jaar: Selfontdekking Groei, selfbeeld, gevoelens van minderwaardigheid, doelwitte, probleemhantering, my invloed op ander, verandering begin by my, kwaadword, pro- en re-aktief, kannie se begrafnies, kommunikasie en kritiek, Huwelik: Hoe om konflik beter te hanteer, knieskyfsessies, rolle van die man en vrou binne die huwelik, hoe om my man/vrou dolgelukkig te maak

S10 . Fruitful Families 2de jaar

Course Code:

S10a

Student Level:

A-C

Price per student:

R10965 per groep + vervoer

Description:
Nadat daar aandag gegee is aan die individu self, en sy/haar huweliksmaat in die 1e jaar, beweeg ons na ouerskap. Die FirstSteps opleidingsmodel van Immergroen Ouerskap word gebruik. Dit is gemik en ontwikkel vir ons plaasgemeenskappe. Die 10 sessies van 3 uur elk, word verdeel gedurende die nie-oesseisoen.

S11. Senior Struikelblokke

Course Code:

S11a

Student Level:

E,D

Price per student:

R435 p p

Description:
Hierdie kursus is gebaseer op die identifisering van minderwaardige gevoelens wat tot sekere optredes aanduiding gee. Hierdie onderwerp vorm die fondasie vir die baie gewilde selfontdekkingskursus. Hierdie is ‘n struikelblok wat alle mense op alle vlakke beleef. Vir elkeen van ons, is dit ‘n ewige stryd om ons eie gedrag te interpreteer en insig te ontwikkel. Mense wat bevordering kry is egter soos kinders wat in graad 7 dink hulle is matrikulante en dan in Graad 8 weer die babas in die nuwe skool is. Nuwe verantwoordelikhied en status wek dikwels weer ou minderwaardigheids. Soos wat ons so baie in die selfontdekking gesien het, kan ‘n mens begin groot wanneer hy dit wat in sy kop aangaan kan identifiseer en die gevolge daarvan kan raaksien. In hierdie kursus lyk ons spesifiek na gedrag wat saamgaan met bevordering: “groot kop” kry, ongesonde streshantering en die rol van besittings in selfbeeld. Toesighouers en meer senior mense se tyd veroorsaak dikwels dat hulle nie ander lewensvaardigheidskursus bywoon nie. Hierdie is dan doelbewus in ‘n dagkursus formaat opgestel. Voorbeelde sal ook spesifiek meer senior mense se behoeftes aanspreek. Hierdie is ‘n 1 dag kursus.

S12. Lewensvaardigheid

Course Code:

S12a

Student Level:

A-C

Price per student:

R7530 per groep + vervoer

Description:
INHOUD: a. Selfontwikkeling, Selfbeeld, Selfvertroue b. Balanseer jou lewe c. Kommunikasie d. Konflikhantering Probleemoplossing Wat moet student saambring: Afskrif van ID

S13. Alkohol en Dwelm program

Course Code:

S13a

Student Level:

A-D

Price per student:

R5800 per groep

Description:
Alkohol en dwelmgebruik word al meer algemeen en aanvaarbaar. Hierdie program is juis om die jonger werkers in te lig asook om hulle in te skakel by die nodige ondersteuningsdienste Sessie 1: Lewensverhaal -‘n Gerehabiliteerder alkohol en dwelmverslaafde Sessie 2: Feite oor Alkohol en Dwelms -Maatskaplike Werk benadering Sessie 3: Gesondheid implikasies -Gesondheid perspektief Sessie 4: Die pad vorentoe en nodige verwysings -Reflektering en nasorgdienste Wat moet student saambring:Pen en Papier