Die Koue Bokkeveld Opleidingsentrum

fokus op alle fasette van landbou-opleiding in die breë Ceres-Koue Bokkeveld streek.

Available courses in (R) Kantoor en Personeeldienste

Courses

R1. Studiegroep vir HR bestuurders

Course Code:

R1a

Student Level:

HR bestuurders

Price per student:

R1355 p p

Description:

Die doel is om personeelbestuurders die geleentheid te gee om onder mekaar te gesels en idees uit te ruil oor kwessies wat mag ontstaan in hulle professies. Dit is nie ’n sertifikaat kursus nie. Besprekings word gelei deur plaaslike personeel bestuurders, sal baie interaktief wees en voorbeelde wat tipies is van ons plase sal hanteer word.

Eerste kwartaal - 15 Maart - Internasionale Arbeids tendense Linda Lipparoni

Tweede kwartaal - 5 Junie - Dissipline, alkohol en produktiwiteit (Elke HR kan ‘n Produksiebestuurder saambring)

Derde kwartaal - 22 Augustus - Veiligheid en Gesondheid in praktyk (Elke HR kan die bestuur verantwoordelik vir veiligheid saambring)

Vierde kwartaal - 20 November - Behuising

R2. Kantoor dame reeks

Course Code:

R2a

Student Level:

Kantoor dames

Price per student:

R3730 p p

Description:
Die nuwe jong kantoordames sukkel dikwels om professioneel te wees en het dikwels ook nie die nodige mentorskap nie. Dit is wat hierdie reeks aanspreek. Onderwerpe: a. Kwaliteit en professionaliteit b. Telefoon en boodskappe c. Liggaamshouding en voorkoms d. Leierskap en persoonlike mag e. Bestuur van die omgewing f. Uitstappie na goeie voorbeelde g. Onverwagse assessering