Die Koue Bokkeveld Opleidingsentrum

fokus op alle fasette van landbou-opleiding in die breë Ceres-Koue Bokkeveld streek.

Available courses in (I) Finansies

Courses

I1. Persoonlike finansies reeks

Course Code:

I1a

Student Level:

A, B & C

Price per student:

R4000 per groep + vervoer

Description:
Om individue te help om hulle geld beter aan te wend, beter besluite te neem en om ‘n persoonlike begroting op te stel. 1. Persoonlike finansies 1.1. Inleiding 1.2. Begroting 2. Persoonlike skuld 2.1. Begroting 2.2. Skuld 2.3. Besparings 3. Lenings 3.1. Begroting 3.3. Doelwitte 3.3. Spaar 4. Besluitneming 4.1. Begroting 4.2. Besparings 4.3. Toekoms Studente moet asseblief n potlood saambring.

I2. SARS

Course Code:

I2a

Student Level:

A, B & C

Price per student:

R1000 per groep + vervoer

Description:
Dit gebeur nou toenemend dat die top plukkers hulself in ‘n inkomstekategorie inpluk waar die lone programme belasting aftrek. Daar verskyn dan ‘n belasting aftrekking op sy loonkoevert. Mense verstaan dit nie en dit blyk dat baie nog nooit van persoonlike belasting gehoor het nie. Hulle beskou dan ook die geld as gesteel deur die plaas/regering. Die doel van hierdie kort inligtingsessie is dan om voorkomend op te tree. As objektiewe buitestaander sal ons dan die basiese verduidelik van SARS, belasting, loonprogramme, hoe die geld terugkom (of nie) ens.

I3. Voorraad stelsels

Course Code:

I3a

Student Level:

A, B & C

Price per student:

R410 p p

Description:
Die doel van die voorraad kursus is om die belangrikheid van voorraad en die belangrikeheid van vorraadstelsel by die studente tuis te bring, asook hoekom daar verskille uitegwys word en redes vir die verskille gesoek word tydens voorraad opnames.