Die Koue Bokkeveld Opleidingsentrum

fokus op alle fasette van landbou-opleiding in die breë Ceres-Koue Bokkeveld streek.

Available courses in (D) Toesighouers / Spanleiers

Courses

D1. Toesighouer kwaliteit

Course Code:

D1a

Student Level:

C, D, E & F

Price per student:

R3335 p p

Description:

As toesighouers word jy verantwoordelik gehou vir verskeie take, waarvan die lewering van `n kwaliteit diens of produk, die produktiwiteit van die mense wat aan jou rapporteur en die morel van jou span, seker die belangrikste is. Die toesighouer en niemand ander is verantwoordelik indien die span nie hierdie doelwitte bereik nie.

Oor die volgende twee dae gaan jy geleer en gewys word hoe om jou spanlede se werkskwaliteit produktiwiteit en die morel van die span sukses te bestuur.

D2. Afrikaanse leiersdag

Course Code:

D2a

Student Level:

C, D, E & F

Price per student:

R490 p p

Description:

Komitee en onderhandelingsvaardighede.

Die dag gaan gedeel word tussen Archie se komitee en Andre Bloem se onderhandelingsvaardighede.

D3. Xhosa leiersdag

Course Code:

C3a

Student Level:

C, D, E & F

Price per student:

R490 p p

Description:
Die dag is gemik op Xhosa toesighouers, spanleiers, en gemeenskap leiers.

D4. Potensiaal & persepsie toetse

Course Code:

D4a

Student Level:

A - E

Price per student:

R1500 p p

Description:

Bestuur weet dikwels nie wie om waar aan te wend nie. Hierdie toetse is daarop gemik om u te help om `n besluit te neem. Dit gee ook aanduiding wie die potensiaal het vir verdere opleiding.

Leon doen standaard psigo-metriese toetse wat bepaal of die persoon die verstandelike en persoonlikheidsvermoë vir die werk het.

Susan is ‘n arbeidsterapeut en toets die persoon se vermoë om sy omgewing en detail akkuraat waar te neem – kan hy foute maklik identifiseer, sy aandag fokus op dit wat belangrik is, akkuraat skat, ooreenkomste maklik raaksien ens. Individuele terugvoer sessies sal ‘n week na die toetsing plaasvind.

Die kursus benodig ten minste 12 studente.

D5. Basiese beginsels van toesighouding

Course Code:

D5a

Student Level:

D & E

Price per student:

R3490 p p

Description:

Kursus inhoud:

Toesighouding en leierskap, bestuursfunksies, bronne wat bestuur moet word, bestuursvaardighede, bestuurstyle, beplanning en organisering van werk, gee van instruksies, delegering, probleemoplossing en dinkskrumtegniek, kommunikasie en motivering, en konflikhantering.

Studente moet ‘n voorman, spanleier of toesighouer wees en moet asseblief n gesertifiseerde afskrif van hul ID saambring, wat nie ouer as drie maande is nie.

D6. Opvolg van 2018 toesighouers

Course Code:

D6a

Student Level:

D & E

Price per student:

R2060 p p

Description:

Om te verseker dat studente dit wat hulle geleer het onthou en toepas ‘n jaar na die kursus.

Opvolg van studente wat in 2017/2018 op die basiese beginsels van toesighouding was en nog nie opgevolg is nie.

Studente moet ‘n voorman, spanleier of toesighouer wees, en moet asseblief n afskrif van hul ID saambring.

D7. Spanleiers

Course Code:

D7a

Student Level:

D

Price per student:

R2060 p p

Description:

Kursus inhoud:

Ek die toesighouer, organisering en kontrole, gee van instruksies, kommunikasie, konflikhantering/ probleemoplossing, en meet en stel van doelwitte.

Studente moet asseblief n afskrif van hul ID saambring.

D8. KID vir toesighouers

Course Code:

D8a

Student Level:

D & E

Price per student:

R1790 p p

Description:

Hierdie KID kursus is soortgelyk aan die KID kursus vir bestuur en admin, maar is geskep vir spanleiers/voormanne/toesighouers/ eerstelyn bestuurders om saam die KID kursus te doen sodat hulle gemaklik hulle ervarings met mekaar kan deel.

Die KID kursus is relevant vir bestuurders op alle vlakke, maar die lees-materiaal is veral opgestel vir hierdie vlak om te verseker dat dit verstaanbaar en bruikbaar is.

Eerstelyn bestuurders het besondere uitdagings veral met die “nuwe generasie” werknemers. Die KID kursus bemagtig die studente op ‘n praktiese manier om hulle ondergeskiktes effektief te kan bestuur.

Ervaring van toesighouding is belangrik anders gaan die student sukkel om die erns van die situasies te kan verstaan. Studente moet verantwoordelikheid kan neem vir die bestuur van sy span.

D9. Produktiewe spanne

Course Code:

D9a

Student Level:

D & E

Price per student:

R7360 per groep + vervoer

Description:

Suksesvolle spanne is die sleutel tot produktiwiteit in die werkplek, maar die spanleier/voorman en die span is nie altyd ‘n wenspan nie.

In hierdie in-huis sessie kry spanne en hulle leiers kans om verwagtinge met mekaar uit te klaar, om hindernisse te identifiseer en die 10 beste praktyke van ‘n Wêreldklas span deel van hulle elke dag se roetine te maak.

Hierdie sessie verseker verhoogde moraal, beter spanwerk en elke spanlid se aktiewe inkoop om produktiwiteit te verhoog. Dit gee gemoedsrus vir die spanleier en selfvertroue om effektief leiding te kan neem.

Kursus inhoud:

Meet spanlede se vlak van span inskakeling, hanteer moontlike hindernisse, tweerigting kommunikasie tegnieke in die span, spansimbole, en spanmoraal.

Die oggend is die volledige span en hul spanleier teenwoordig, en bestuurder/s van die spanleier sluit aan vir die middag sessie. Studente moet lid wees van n span.

Kursus vereistes: Vorige bestuursopleiding vir die spanleiers/bestuurder soos KID, Wêreldklas program/ Leadership for Hope en LFH vir die spanlede is verkieslik.

D10. Gee van effektiewe opdrag

Course Code:

D10a

Student Level:

D & E

Price per student:

R663 p

Description:

Onnodige foute word gemaak as ons spanleiers nie opgelei is in die korrekte en effektiewe manier om ‘n opdrag/instruksie te gee nie.

Onderwerpe:

Hoe kan jy seker maak jy verstaan die opdrag van jou bestuurder? Ken jy jou span se kennis en vaardighede Voorbereiding voor die gee van ‘n instruksie (die tolk, wat, hoekom, hoe). Jou taalgebruik, lyftaal en houding tydens die gee van ‘n instruksie. Die stappe wat jy moet volg met die gee van ‘n effektiewe instruksie. Die gee van doelwitte/mikpunte vir verhoogde produktiwiteit. Effektiewe kontrolering van die instruksie.