Die Koue Bokkeveld Opleidingsentrum

fokus op alle fasette van landbou-opleiding in die breë Ceres-Koue Bokkeveld streek.

Available courses in (C) Boordlope

Courses

C1. Oeslading boordloop

Course Code:

C1a

Student Level:

F & G & H

Price per student:

R485 p p

Description:

Besoek appel-en peerboorde in die Warm/ Koue Bokkeveld met hoë potensiaal vir oeslading, vruggrootte, groei- balans, kleur en loofbestuur.

Die kursus is gemik op bestuurders, assistente en senior voormanne, en mag ongelukkig nie vir twee weke voor die datum gekanseleer word.

Studente moet asseblief n pen en notaboek saambring.

C2. Praktiese kalibrasie & onkruid bestuur boordloop

Course Code:

C2a

Student Level:

F & G & H

Price per student:

R972 p p

Description:

Die kursus het ten doel om studente in die praktyk bloot te stel aan die verskillende onkruid sitausies in boorde. Chemiese beheer opsies sal by elke perseel bespreek word met die klem op probleem onkruide produkkeuses en produkmengsels. By elke perseel sal vooraf demonstrasie bespuitings gedoen word om verskillende produkte se effektiwiteit te demonstreer. Praktiese spuitpomp demonstrasies sal gedoen word asook bespreking van tegniese aspekte soos spuitpunt keuses, watervollumes ens.

Die kursus is gemik op produksiebestuurders.

C3. Herfsnoei & jongboom manipulasie boordloop

Course Code:

C3a

Student Level:

B & D & E

Price per student:

R485 p p

Description:

Besoek appel en peerboorde vir herfsnoei en jongboom manipulasie.

Hierdie kursus is gemik op voormanne en senior toesighouers, en mag ongelukkig nie vir twee weke voor die datum gekanseleer word.

Studente moet asseblief n pen en notaboek saambring.

C4. Vrugte produksiebestuur velddag

Course Code:

C4a

Student Level:

F & G & H

Price per student:

R485 p p

Description:

Besoek boorde om opleistelsels, groeiwyses van kultivars, boomvorming en manipulasie-tegnieke, die effek van plantdigtheid, onderstamme, snoeitegnieke, entwerk en ander verbouings-tegnieke te besigtig.

Hierdie kursus is gemik op bestuurders, assistente en senior voormanne.

Studente moet asseblief n pen en notaboek saambring.

C5. Vrugte velddag

Course Code:

C5a

Student Level:

B & D & E

Price per student:

R460 p p

Description:

Besoek boorde om opleistelsels, groeiwyses van kultivars, boomvorming en manipulasie-tegnieke, die effek van plantdigtheid, onderstamme, snoeitegnieke, entwerk en ander verbouings-tegnieke te besigtig.

Hierdie kursus is gemik op voormanne/ assistente/ toesighouers/ senior werkers).

Studente moet asseblief n pen en notaboek saambring.

C6. Steenvrugte velddag

Course Code:

C6a

Student Level:

F & G & H

Price per student:

R485 p p

Description:

Besoek pruim en nektarien boorde om groeiwyses, boomvorming, stelsels. Vasmaak en manipulasie , snoei en ander verbouingstegnieke te hanteer.

Hierdie kursus en mag ongelukkig nie vir twee weke voor die datum gekanseleer word.

C7. Groente landloop

Course Code:

C7a

Student Level:

A & B & C

Price per student:

R360 p p

Description:
Om studente buite na die werklikheid van ander plase te neem en prakties na goeie praktyke saam met ‘n kenner te kyk.