Die Koue Bokkeveld Opleidingsentrum

fokus op alle fasette van landbou-opleiding in die breë Ceres-Koue Bokkeveld streek.

Available courses in (B) Produksiebestuur

Courses

B1. KID

Course Code:

B1a

Student Level:

F & G & H

Price per student:

R 1950 p p

Description:

Hierdie kursus is ‘n aangepaste weergawe van oorspronklike 5 dae kursus.

Die “Piet Schoerie” rollespel bly die vertrekpunt waarmee die student se natuurlike styl getoets word. Die kernpunte is ook behou, die fokus is nog steeds die aanleer van nuwe kommunikasie vaardighede.

By sekere werkplekke is KID wyd bekend. Bestuurders wat oor die jare die KID kursus self gedoen het rapporteer dat dit hulle oë oop gemaak het om anders na hulle werkers te kyk.

KID het hulle blootgestel aan nuwe vaardighede wat hulle in staat stel om veral ondergeskiktes, suksesvol te bestuur.

By die KID kursus word ‘n positiewe styl aangeleer, hoe om met ondergeskiktes te kommunikeer veral wanneer dissipliene toegepas word, om streng en ferm op te tree en terselfdertyd die ondergeskikte se menswaardigheid uit te bou.

KID kan ook benut word om kommunikasie tussen kollegas en oorgeskiktes te verbeter, sowel as by die huis!

Effektiewe toepassing van hierdie vaardighede verseker goeie verhoudinge wat positiewe kommunikasie en uiteindelik beter produktiwiteit beteken:

Effektiewe bestuur van mense, Verstaan mense se behoeftes, Tweerigting kommunikasie: aktief luister, Hantering van ‘n klagte, Boodskap van onaanvaarbare gedrag, en Kommunikasie vaardighede.

Hierdie kursus is gemik op enige bestuurs- en admin pos. Studente behoort verantwoordelikheid vir resultate te kan vat; vorige bestuurservaring en huidig in ‘n pos met verantwoordelikheid.

B2. Arbeids wetgewing

Course Code:

B2a

Student Level:

F & G & H

Price per student:

R3622 p p

Description:

Belê twee dae van jou tyd om jouself te vergewis van die nuutste arbeidswetgewing. Alle relevante wetgewing, die voorgestelde veranderinge en plaasinspeksies deur die Departement van Arbeid (insluitende hoe om dit voor te berei) sal bespreek word.

Hierdie seminaar is gemik op kantoor- en produksiebestuurders / eienaars en sal hulle in staat stel om te bepaal of hul personeeladministrasie en personeelbestuur aan die vereistes van arbeidswetgewing voldoen, met spesiale aandag aan die landboubedryf.

B3. Onderhandelings vaardighede

Course Code:

B3a

Student Level:

F & G & H

Price per student:

R1450 p p

Description:

Doeltreffende Onderhandelinge is ‘n vaardigheid wat elkeen van ons in ons alle daagse lewens behoort te gebruik.

Die Werkswinkel het ten doel om aan Senior Bestuur, HR personeel en Werkgewers gemoeid met onderhandelings, hetsy of dit met ‘n enkele werknemer of ‘n span werkers of met ‘n vakbonde is, die vaardighede aan te leer om suksesvol te kan onderhandel en daardeur ‘n wen-wen oplossing te vind.

Tydens die werkswinkel gaan daar ook gekyk word na die MOETS en MOENIE’S tydens arbeidsonrus.

Die volgende punte word bespreek: Plig om te onderhandel, die onderhandelingsproses, posisionele v belange onderhandelingel, gevolge indien onderhandelinge nie suksesvol is nie, en effektiewe onderhandelingstegnieke.

Daar sal deurentyd geleentheid wees vir vrae waar spesifieke insidente bespreek sal word.

Let asb. daarop dat die Werkswinkel gemik is op Werkgewers & Senior Bestuursvlak.

B4. Brak

Course Code:

B4a

Student Level:

F & G & H

Price per student:

R1035 per persoon

Description:
Wat veroorsaak dit en wat kan ons daaraan doen? Brak/soute beïnvloed die plant se vermoë om water op te neem en dus ervaar plante droogte, selfs al is die grond nat. Ons kursus fokus spesifiek op vestiging -, besproeiing- en bemesting strategieë, en is gemik op bestuurders. Hoekom? Om die invloed van brak te bestuur op plante sowel as grond. Die kursus word aangebied deur Louis Reynolds, en dit is baie prakties, en duur ʼn oggend.