Die Koue Bokkeveld Opleidingsentrum

fokus op alle fasette van landbou-opleiding in die breë Ceres-Koue Bokkeveld streek.

Vaardigheidsbeplanning

Die Sentrum help lede plase met vaardigheidsbeplanning deur middel van die voltooing van  die jaarlikse werkplekvaardigheidsplan en opleidings verslag vir AgriSeta  en die implimentering van hierdie plan.