Die Koue Bokkeveld Opleidingsentrum

fokus op alle fasette van landbou-opleiding in die breƫ Ceres-Koue Bokkeveld streek.

 

Kort Kursusse

Die kern besigheid van die Koue Bokkeveld Opleidingsenturm is die organisering en aanbied van kort kurusse / vaardigheids programme vir ons lede en omliggende plase.  Ons fokus op produksie kort kursusse en vaardigheidsprogramme bv pluk kursusse, brandbestryding, ens Vir meer inligting omtrent die kort kursusse wat ons aanbied sien ons katalogus

Studente kategorië

Kursus kategorië vir BEE doeleindes